ชุดดับเพลิง ต้องมีมาตรฐานและตู้เก็บชุดดับเพลิงที่ดีเป็นแบบไหน

ชุดดับเพลิงที่ดีควรเป็นชุดดับเพลิงที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ชุดดับเพลิงควรผ่านการตรวจสอบมาตรฐานทั้งชุดตามมาตรฐาน NFPA1971 : 2018 ชุดดับเพลิงโดยหลักๆ แล้วประกอบไปด้วยผ้าทั้งสามชั้นที่นำมาใช้งานร่วมกันจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ผลิตจะต้องทำการผ่านการทดสอบใน 3 หัวข้อหลักจากหน่วยงานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น Underwriters Laboratories หรือ UL

1.Thermal Protective Performance (TPP)

การทดสอบคุณสมบัติในการเป็นฉนวนกันความร้อนของผ้าทั้ง 3 ชนิดที่นำมาตัดเย็บเข้าด้วยกันจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA

2.Total Heat Loss (THL) 

การทดสอบการสูญเสียความร้อนของผ้าทั้ง 3 ชั้นที่นำมาประกอบและตัดเย็บด้วยการงานหากค่า  THL ถ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดผู้สวมใส่อาจเกิดอันตรายได้จากภาวะที่ร้อนสูงในขณะปฏิบัติงาน

3.Conductive and Compressive Heat Resistance (CCHR) Test

การทดสอบการนำความร้อนเมื่อเกิดแรงกดทับไปบนผ้าทั้ง 3 ชั้นที่นำมาตัดเย็บเข้าด้วยกัน เช่น บริเวณศอก บริเวณเข่า เมื่อคานหรือบริเวณไหล่เมื่อสะพายอุปกรณ์  SCBA เมื่อเกิดแรงกดทับไปบนผ้าทั้ง 3 ชั้น จะต้องมีคุณสมบัติในการป้องกันการนำพาความร้อนได้ในเกณฑ์ที่มาตรฐาน NFPA กำหนด

ไม่เพียงแต่ชุดดับเพลิงเท่านั้นที่ต้องมีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของผู้สวมใส่แต่ยังรวมไปถึงถุงมือดับเพลิงรองเท้าบู๊ทดับเพลิง หมวกดับเพลิงและฮู้ดดับเพลิงด้วย ถุงมือดับเพลิงนั้นจะทำด้วยหนังหรือผ้าที่มีคุณสมบัติในการทนความร้อนหรือทนไฟก็ได้ สำหรับรองเท้าบู๊ทดับเพลิงใช้สวมใส่เพื่อป้องกันบริเวณเท้าจนถึงหน้าแข้ง โดยที่ต้องเสริมเหล็กการตะปูทะลุผ่านด้วย ปัจจุบันรองเท้าดับเพลิงสามารถป้องกันไฟฟ้าได้ด้วย หมวกดับเพลิงใช้ป้องกันศีรษะ ปัจจุบันหมวกดับเพลิงมีกระบังหน้าและฮู้ดดับเพลิงใช้สวมใส่ก่อนที่จะใส่หมวกดับเพลิงอีกทีเพื่อป้องกันอันตรายในบริเวณคอและใบหน้า

ตู้เก็บชุดดับเพลิง

สำหรับตู้ที่มีไว้เพื่อจัดเก็บชุดดับเพลิงควรเป็นตู้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน วัสดุทำจากโลหะเหล็กพ่นสีแดงมีความหนา ยิ่งเป็นแบบบานประตู 2 ด้าน ยิ่งดี เพื่อให้การใช้งานนั้นสะดวกสบายมากขึ้นด้านหน้าจะเป็นกระจกใส อาจเป็นกระจกใสธรรมดาหรือเป็นกระจกใสแบบนิรภัยก็ได้ ในขณะที่กุญแจล็อคเปิด-ปิด ระบบเป็นแบบกดเด้งหรือกุญแจเขาควาย ตู้เก็บชุดดับเพลิงสามารถจัดเก็บชุดดับเพลิงได้กี่ชุดขึ้นอยู่กับขนาดความกว้างของตู้

ทั้งหมดนี้ก็คือสาระดีๆ เกี่ยวกับชุดดับ เพลิงชุดดับเพลิงทำไมต้องมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้สวมใส่นั่นเองนอกจากชุดดับเพลิงจะต้องมีคุณภาพได้มาตรฐานและอุปกรณ์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นถุงมือดับเพลิง รองเท้าบูทดับเพลิงหมวกดับเพลิงและฮู้ดดับเพลิงก็ต้องมีคุณภาพและได้มาตรฐานด้วยเช่นเดียวกัน