ตอบทุกคำถามเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนบริษัท 

ทุนจดทะเบียนบริษัท

ทุนจดทะเบียนบริษัท เป็นสิ่งที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนได้ลงมติจ่ายเงินร่วมกันยื่นขอจดแจ้งกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อนำมาใช้ในการหมุนเวียนก่อตั้งธุรกิจ ดังนั้นเพื่อทำให้คุณมั่นใจว่า จะใช้ทางเลือกนี้ดีหรือไม่ วันนี้เราจะมาตอบทุกคำถามเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนบริษัท นำไปใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจ 

ทุนจดทะเบียนบริษัทควรมีเงินทุนเท่าไหร่ 

ในการจัดตั้งบริษัทต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป โดยเงินทุนที่ใช้จดทะเบียนขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ 100,000 – 1,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ การจดทะเบียนจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท เนื่องจากเงินทุนที่ใช้ เป็นสิ่งที่แสดงงบประมาณที่ใช้ในการทำธุรกิจ และบ่งบอกถึงความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท 

ทุนจดทะเบียนบริษัทสำคัญอย่างไร 

ทุนจดทะเบียนบริษัท มีผลกับความน่าเชื่อถือในการรับงาน การจ้างงานบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนสูงจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้บริษัทที่เข้ามาร่วมลงทุน มั่นใจได้ว่า หากเกิดปัญหาอะไรขึ้นในการดำเนินธุรกิจ สามารถชดใช้ค่าเสียหายได้มากกว่าบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 

ไม่มีเงินสดจดทะเบียนบริษัทได้หรือไม่ 

หากถามว่า ในกรณีที่คุณไม่มีเงินสดสามารถทำการจดทะเบียนบริษัทได้หรือไม่ บอกเลยว่า ทำได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเอกสาร ไม่ได้มีการเช็กเงินสดที่มีอยู่ในบัญชีเงินฝาก แต่จะดูเอกสารใบชำระค่าหุ้น ณ ตอนส่งเอกสารเท่านั้น ทำให้ถึงแม้จะไม่มีเงินสักบาท เราก็สามารถจดทะเบียนบริษัทได้  

แต่ในกรณีที่ทุนจดทะเบียนบริษัทมีชาวต่างชาติเข้ามาร่วมถือหุ้นในบริษัทและมีงบเกิน 5,000,000 บาท ต้องมีเงินจริง ๆ ตั้งแต่วันจดทะเบียนบริษัท เนื่องจากต้องมีการตรวจสอบหลักฐานเงินจริงตามที่ได้จดทะเบียน เพื่อป้องกันการแอบอ้างการจดทะเบียนบริษัทที่ใช้ทุนมหาศาล เพื่อนำไปใช้ในการหลอกลวงประชาชน 

ไม่ว่าอย่างไรก็ตามถึงแม้การที่คุณไม่มีเงินสดจะสามารถจดทะเบียนได้ แต่ทางที่ดีการมีเงินทุนจริงตามที่แจ้งไป ก็จะช่วยทำให้การดำเนินการง่ายกว่า ทั้งเรื่องของการตรวจสอบและการจัดเตรียมเอกสาร 

ทุนจดทะเบียนบริษัทมีผลต่อการเสียภาษีจริงหรือไม่ 

เมื่อเทียบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ต้องเสียสูงสุด 35% แต่ขณะที่นิติบุคคลเสียสูงสุดที่ 20% ทำให้คุณเห็นตัวเลขอย่างชัดเจนว่า การจดทะเบียนนั้นมีผลต่อการเสียภาษีถูกลงจริง แต่อย่าเพิ่งดีใจไป เพราะต้องคำนวณร่วมกับค่าใช้จ่ายที่อาจเข้ามาภายใต้กฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ ดังนั้นต้องมีการวางเงินทุนเอาไว้อย่างชัดเจนก่อนที่จะตัดสินใจจดทะเบียน อีกทั้งผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องมีการพูดคุยและตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อถึงเวลาที่ต้องจ่ายจริง ต้องเรียกเก็บให้ได้ทุกคน ไม่เช่นนั้นอาจทำให้คุณต้องจ่ายภาษีแพงขึ้นอยู่ดี 

ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ก่อนจดทะเบียนบริษัทควรการตกลงเรื่องวันเวลาและสถานที่ในการจัดเก็บทุนจดทะเบียนที่ได้รวบรวมมาจากผู้ถือหุ้น จะเก็บเงินก้อนนี้ไว้ที่ไหน เท่าไหร่ อย่างไร โดยต้องแยกกับบัญชีส่วนตัวของผู้ถือหุ้น และในวันที่ทำการระดมทุนจดทะเบียนบริษัทไม่จำเป็นต้องถือเงินจริงไปจ่ายกับกรมพัฒนาธุรกิจ เพราะคุณแค่ยื่นทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรองบริษัทเท่านั้น แต่หากต้องการให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือและป้องกันผลกระทบที่อาจจะตามมาในภายหลัง แนะนำให้ใส่เงินจริงในวันที่จดทะเบียนเลยจะดีกว่า