สามารถส่งมอเตอร์ไซค์ ข้ามจังหวัดได้อย่างไร

การส่งมอเตอร์ไซค์เป็นเรื่องง่ายเช่นเดียวกับการขนของเพื่อย้ายบ้าน ไม่ว่าจะเป็นระยะทางที่ใกล้หรือไกล ก็สามารถขนส่งได้ในทุก ๆ ที่โดยใช้บริการขนส่งที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ ซึ่งจะมีวิธีสำหรับการขนมอเตอร์ไซค์ไปยังจังหวัดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการส่งด้วยรถไฟ รถกระบะ รถบรรทุก หรือรถประเภทอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก ศูนย์บริการขนส่งมอเตอร์ไซค์ที่ดำเนินการได้ที่จะกล่าวถึงในบทความนี้ก็คือ การขนส่งทางไปรษณีย์ ว่ามีขั้นตอนการขนส่งเป็นอย่างไร

ขั้นตอนส่งมอเตอร์ไซค์ทางไปรษณีย์ไทย

สำหรับขั้นตอนในการส่งมอเตอร์ไซค์จะสามารถกล่าวได้ทั้งหมด 5 ขั้นตอนด้วยกัน ดังนี้

 • ขั้นตอนที่ 1 ให้ลูกค้าทำการเตรียมเอกสาร ประกอบไปด้วย
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคนที่ดำเนินการ เป็นจำนวนทั้งหมด 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ เป็นจำนวนทั้งหมด 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ เป็นจำนวนทั้งหมด 2 ชุด

เมื่อเตรียมเสร็จให้ทำการส่งแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

 • ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลที่จำเป็นลงในเอกสารที่เจ้าหน้าที่ส่งมาให้ เมื่อแจ้งความต้องการในการส่งมอเตอร์ไซค์ แล้ว ให้ทำการใส่ชื่อและที่อยู่ของผู้รับและผู้ส่ง การกรอกข้อมูลมีรูปแบบที่คล้ายกันกับการส่งของทางไปรษณีย์ทั่วไป แต่ข้อมูลที่กรอกลงไปต้องมีความครบถ้วนถูกต้องทุกช่อง
 • ขั้นตอนที่ 3 ตรวจเช็คสภาพของรถที่จะส่งให้เรียบร้อย ซึ่งหลังจากที่กรอกข้อมูลจนครบพร้อมกับใบรับฝากบริการ จากนั้นให้ตรวจสภาพก่อนที่จะส่งรถไปยังจุดหมายปลายทอง ต้องตรวจให้ดีว่ารถมอเตอร์ไซค์มีรอยขีดข่วนเสียหายหรือไม่ เมื่อตรวจเสร็จแล้ว รถมอเตอร์ไซค์จะถูกนำไปไขกระจกข้างออก รวมถึงน้ำมันในถังก็ถูกดูดออกด้วยเพื่อลดปริมาณลง เป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างขนส่ง หลังจากนั้น รถมอเตอร์ไซค์จะถูกหุ้มอย่างดีโดยวัสดุห่อหุ้มเพื่อป้องกันการแตกหรือรอยขีดข่วนที่ได้รับจากภายนอก ซึ่งอุปกรณ์ห่อหุ้มนั้นจำเป็นต้องเสียเงินเพิ่มเติม
 • ขั้นตอนที่ 4 จ่ายเงินค่าบริการ ซึ่งอัตราค่าบริการจะมีความแตกต่างกัน กล่าวได้คือ
 • หากขนาดของมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน 150 ซีซี ราคาจะเริ่มที่ 1,200 บาทถึง 2,640 บาท
 • หากขนาดของมอเตอร์ไซค์เกิน 150 ซีซี แต่น้อยกว่า 400 ซีซี ราคาจะเริ่มที่ 1,500 บาทถึง 3,300 บาท
 • หากเป็นรถ Chopper หรือ BigBike ซึ่งรองรับทุกขนาด แต่น้อยกว่า 400 ซีซี ราคาจะเริ่มที่ 3,300 บาทถึง 5,460 บาท
 • ขั้นตอนที่ 5 รอรับรหัสการจัดส่งซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะส่งให้เป็นเลข 13 หลัก ลูกค้าต้องทำการนำรหัสไปล็อคอินเพื่อรับรหัสในเว็บไซต์ ใช้เวลา 5-7 วันผู้รับก็จะได้รับมอเตอร์ไซค์เป็นที่เรียบร้อย

จากบทความจะเห็นว่า การส่งมอเตอร์ไซค์ในปัจจุบันมีขั้นตอนที่ไม่ยากเลยแม้แต่น้อย สามารถส่งผ่านทางไปรษณีย์ไทยได้ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะต้องการส่งไปยังที่แห่งใดก็สามารถส่งได้ในทุก ๆ ที่ มีความปลอดภัยสูงและเชื่อถือได้อย่างแน่นอน โดยจะขนส่งได้ตามขนาดเครื่องตามที่กำหนด