ชุดดับเพลิง ต้องมีมาตรฐานและตู้เก็บชุดดับเพลิงที่ดีเป็นแบบไหน

ชุดดับเพลิงที่ดีควรเป็นชุดดับเพลิงที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ชุดดับเพลิงควรผ่านการตรวจสอบมาตรฐานทั้งชุดตามมาตรฐาน NFPA1971 : 2018 ชุดดับเพลิงโดยหลักๆ แล้วประกอบไปด้วยผ้าทั้งสามชั้นที่นำมาใช้งานร่วมกันจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ผลิตจะต้องทำการผ่านการทดสอบใน 3 หัวข้อหลักจากหน่วยงานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น Underwriters Laboratories หรือ UL 1.Thermal Protective Performance (TPP) การทดสอบคุณสมบัติในการเป็นฉนวนกันความร้อนของผ้าทั้ง 3 ชนิดที่นำมาตัดเย็บเข้าด้วยกันจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 2.Total Heat Loss (THL)  การทดสอบการสูญเสียความร้อนของผ้าทั้ง 3 ชั้นที่นำมาประกอบและตัดเย็บด้วยการงานหากค่า  THL ถ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดผู้สวมใส่อาจเกิดอันตรายได้จากภาวะที่ร้อนสูงในขณะปฏิบัติงาน 3.Conductive and Compressive Heat Resistance (CCHR) Test การทดสอบการนำความร้อนเมื่อเกิดแรงกดทับไปบนผ้าทั้ง 3 … Continue readingชุดดับเพลิง ต้องมีมาตรฐานและตู้เก็บชุดดับเพลิงที่ดีเป็นแบบไหน