ตอบทุกคำถามเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนบริษัท 

ทุนจดทะเบียนบริษัท เป็นสิ่งที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนได้ลงมติจ่ายเงินร่วมกันยื่นขอจดแจ้งกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อนำมาใช้ในการหมุนเวียนก่อตั้งธุรกิจ ดังนั้นเพื่อทำให้คุณมั่นใจว่า จะใช้ทางเลือกนี้ดีหรือไม่ วันนี้เราจะมาตอบทุกคำถามเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนบริษัท นำไปใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจ  ทุนจดทะเบียนบริษัทควรมีเงินทุนเท่าไหร่  ในการจัดตั้งบริษัทต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป โดยเงินทุนที่ใช้จดทะเบียนขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ 100,000 – 1,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ การจดทะเบียนจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท เนื่องจากเงินทุนที่ใช้ เป็นสิ่งที่แสดงงบประมาณที่ใช้ในการทำธุรกิจ และบ่งบอกถึงความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท  ทุนจดทะเบียนบริษัทสำคัญอย่างไร  ทุนจดทะเบียนบริษัท มีผลกับความน่าเชื่อถือในการรับงาน การจ้างงานบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนสูงจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้บริษัทที่เข้ามาร่วมลงทุน มั่นใจได้ว่า หากเกิดปัญหาอะไรขึ้นในการดำเนินธุรกิจ สามารถชดใช้ค่าเสียหายได้มากกว่าบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนน้อยกว่า  ไม่มีเงินสดจดทะเบียนบริษัทได้หรือไม่  หากถามว่า ในกรณีที่คุณไม่มีเงินสดสามารถทำการจดทะเบียนบริษัทได้หรือไม่ บอกเลยว่า ทำได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเอกสาร ไม่ได้มีการเช็กเงินสดที่มีอยู่ในบัญชีเงินฝาก แต่จะดูเอกสารใบชำระค่าหุ้น ณ ตอนส่งเอกสารเท่านั้น ทำให้ถึงแม้จะไม่มีเงินสักบาท เราก็สามารถจดทะเบียนบริษัทได้   แต่ในกรณีที่ทุนจดทะเบียนบริษัทมีชาวต่างชาติเข้ามาร่วมถือหุ้นในบริษัทและมีงบเกิน … Continue readingตอบทุกคำถามเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนบริษัท