ไฟแช็คแบบไหนดี

ไฟแช็ค หรือ ไฟแช็คแก๊ส (GAS LIGHTER) จัดเป็นอุปกรณ์สำหรับจุดไฟด้วยมือที่มีแก๊สเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งมีการผลิต และนิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบัน ทั้งการจุดบุหรี่ การจุดไฟหุงหาอาหาร และการก่อกองไฟ เป็นต้นล ซึ่งมีความสะดวกกว่าการจุดติดไฟด้วยไม้ขีดไฟที่มีการใช้มายาวนานหลายร้อยปี นอกจากนั้น ยังสะดวกในการพกพา มีความคงทน ใช้งานได้นาน และไม่เสียหายหรือเสื่อมหากสัมผัสน้ำ ต่างกับไม้ขีดไฟที่เสื่อมหรือใช้งานไม่ได้เมื่อสัมผัสน้ำ สามารถแบ่งประเภทของไฟแช็คได้ 2 ประเภท ดังนี้ ไฟแช็คบรรจุแก๊สได้ครั้งเดียว (disposable lighter) ไฟแช็คบรรจุแก๊สได้ครั้งเดียว เป็นไฟแช็คที่เมื่อใช้แก๊สหมดแล้ว ใช้หมดแล้วทิ้งไป ไม่สามารถบรรจุแก๊สให้ใช้ใหม่ได้ เป็นไฟเช็คที่ผลิตมากที่สุดในปัจจุบัน ไฟแช็คบรรจุแก๊สได้หลายครั้ง (refillable lighter) ไฟแช็คบรรจุแก๊สได้หลายครั้ง เป็นไฟแช็คที่สามารถบรรจุแก๊สเข้าไปใหม่ได้หลังจากใช้แก๊สหมดแล้ว ไฟแช็คชนิดนี้ ไม่มีการผลิตมาก เพราะผู้ใช้ไม่สามารถบรรจุแก๊สเองได้ ซื้อไฟแช็คแบบไหนดี … Continue readingไฟแช็คแบบไหนดี